Virginia

Hari Sharma(Advisor)

Jeewan Tiwari

Dr. Deshraj Sonyok-- Farifax Area (Coordinator)

Dilip Nepal-- Leesburg Area (Co-ordinator)

Maju Sagraual--Women Cordinator

Bandita Sharma

Goutam Rai

Ram Kharel

Dadhi Dhungana

Ram Prasad Khanal

Prem Sangraula

Krishna Bhandari

Madhavi Karki

Dr.Bharat Mainali

Dr. Shayam Thapa

Dr. Gopi Upreti

Rajeev Mainali

Laxmi Gaudel

Sahadev Poudel

Medini Adhikari

Ramesh Basnet

Bishnu Shrestha

Bijaya Thapa

Bibhu Sharma

D.B. Sagar

Padam Regmi

Krishna Khati

Arun Rupakheti

Bharat Baraili

Parasu Bhandari

Khagendra Adhikari

Udayakanta Mainali

Raju Gautam

 

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.